Prečo si vybrať outsourcing IT?

PREČO SI VYBRAŤ OUTSOURCING IT?

Outsourcing využíva mnoho veľkých či menších spoločností, ale stále existujú také, ktoré nevedia, o čo vlastne ide. Outsourcing môže pre spoločnosti znamenať nielen šetrenie nákladov, ale aj zvýšenie kvality poskytovaných služieb, spoľahlivosti a v niektorých prípadoch aj zvýšenie rýchlosti poskytovaných služieb.

Čo vlastne znamená pojem outsourcing?

V skratke ide o prenechanie časti vnútropodnikových činností externej firme. V súčasnosti je moderný predovšetkým IT outsourcing, pri ktorom externá firma nahrádza celé IT oddelenie.


Aké výhody outsourcing prináša?

  • zníženie nákladov - spoločnosť nemusí udržiavať oddelenie, platiť ľudí, prenajímať priestory
  • zvýšenie kvality - externá spoločnosť vie zamestnavať oveľa viac špecialistov na určité oblasti, čím poskytuje väčšie know-how ako by dokázalo samotné menšie IT oddelenie
  • zvýšenie spoľahlivosti - pokiaľ je z akéhokoľvek dôvodu práceneschopný jeden z našich pracovníkov, v rámci outsourcingu ho okamžite nahradí iný s rovnakou kvalifikáciou. Pokiaľ sa to stane v malom IT oddelení, môže mať problém celá firma.
  • zvýšenie rýchlosti - projekty je možné vykonávať v rámci dohody s termínmi, ktoré sú záväzné. Pre nás je to motivácia vykonať projekt čo najrýchlejšie, pre Vás je to istota, že sa náklady a čas nebudú neúmerne zvyšovať.
     

Kedy zvoliť outsourcing?
Zvolenie outsourcingu nemusí prinášať len výhody. Nevhodne zvolený outsourcing môže spoločnosti priniesť zbytočné náklady, ktoré by vo vlastnej réžii vedela odstrániť.

Kedy je teda vhodné zvoliť outsourcing?

  • ak Vaša spoločnosť nemá odborné znalosti v danej oblasti
  • ak náklady na zamestnanca, ktorý by sa zaoberal danou oblasťou, by boli väčšie, ako platby externej spoločnosti
  • ak vyžadujete 100% dostupnosť služieb, ktorú Vám zamestnanec nevie zaručiť
  • ak chcete využívať produkt, ale nechcete naň vyčleňovať zamestanancov
2011 (c) iteko.sk - všetky práva vyhradené
Obsah www stránky je možné používať len so súhlasom majiteľa stránky

webdesign © bart.sk